Etusivu

Rekisteriseloste

24.05.2018


Rekisterinpitäjä:

Tmi Tiina Kuikka (2131521-2)
Raatihuoneenkatu 20, 13100 Hämeenlinna
Puh. 045 234 81 21
asiakaspalvelu@hiushuuma.fi


Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot:

Tiina Sunell
Puh: +358452348121
Sähköposti: asiakaspalvelu@hiushuuma.fi


Rekisterin nimi:

Parturi-kampaamo HiusHuuman asiakastietorekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus:

Asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai markkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palveluiden kautta. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.


Rekisterin sisältämät tiedot:

- Nimi
- Postiosoite
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Varaushistoria
- Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista tai -kielloista


Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään rekisteröidylta itseltään. Henkilötietoja voidaan päivittää julkisista rekistereistä.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään salattuina. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.


Rekisteröidyn kielto-oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointia ja/ tai asiakasrekisteriä varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaaville henkilöille.


Rekisteröidyn tarkastus-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasoista vastaaville henkilöille.


Tietojen korjaaminen:

Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaaviin henkilöihin tiedon korjaamiseksi.